Vestman Grupp: Pühendumus jätkusuutlikule metsa- ja põllumajandusele

Vestmani grupi ettevõtted on tuntud oma mitmekülgse tegevuse poolest, eriti seoses metsanduse ja põllundusega. Nende tegevus hõlmab laia spektrit, alates metsa- ja põllumaade ostust kuni taastuvenergia projektide arendamiseni. Vestmani soov on luua maale kestev väärtus läbi parima kasutusotstarbe ning aidata kaasa keskkonnasäästlike tehnoloogiate levikule ja arengule.

Metsakinnistute ost ja haldamine ning  raieõiguse ost on Vestman grupi ettevõtte Metsamaahalduse AS  põhitegevus. Ettevõte keskendub metsamaade soetamisele, eesmärgiga hallata neid keskkonnasõbralikul ja jätkusuutlikul viisil. Metsamaahalduse AS  väärtustab kõrgelt metsade süsinikusidumise võime olulisust kliimahoius, seega pannakse palju rõhku uue metsapõlve kasvatamisele ning mittemetsamaade metsastamisele. See lähenemine mitte ainult ei aita kaasa Eesti looduse säilitamisele, vaid pakub ka investoritele atraktiivset võimalust panustada rohelisse tulevikku.

Põllumaade ost ja haldamine on teine oluline tegevussuund Vestmani grupi ettevõtte Põlluvara AS poolt. Ettevõte tunnistab põllumajandusmaa strateegilist tähtsust ja investeerib aktiivselt sellesse sektorisse- põllumajanduse areng toetab toidujulgeolekut ja maapiirkondade majanduslikku elujõulisust. Investeeringud põllumaasse on suunatud ka tulevikku vaatavatele projektidele, mis keskenduvad jätkusuutlikule tootmisele ja innovatiivsetele lahendustele põllumajanduses.

Vestman on pühendunud ka mittepuidulistele väärtustele nagu näiteks taastuvenergia  lahenduste päike- ja tuuleenergia arendamisele. Taastuvenergeetika edendamine mitte ainult ei toeta Eesti üleminekut rohelisele energiale, vaid pakub kasu kogukondadele ja toetab majanduslikku kasvu. Taastuvenergia on oluline osa keskkonnasäästlikkusest ja innovatsioonist, aidates kaasa puhtama ja jätkusuutlikuma tuleviku kujundamisele- seeläbi on võimalik vähendada sõltuvust fossiilkütustest ja kasvuhoonegaaside emissiooni, lisaks aitavad need projektid kaasa energiajulgeoleku suurendamisele ja energia hinna stabiilsusele pikemas perspektiivis. Vestmani metsadest leiab mustikaid, seeni ning detsembris ootab oma kodu jõulukuusk

Metsa- ja põllumaade haldamisel peab Vestman oluliseks loodusvarade jätkusuutlikku kasutamist. Metsakinnistute puhul pööratakse tähelepanu metsade mitmekesistamisele, et toetada erinevaid taime- ja loomaliike, samuti jälgitakse metsamajandamisel nõudeid ja tavasid, et tagada metsade tervis ja elujõulisus pikas perspektiivis.

Põllumaade haldamisel tuginetakse agrotehnoloogiatele ja -praktikatele, mis vähendavad keskkonnamõju ja suurendavad saagikust. See hõlmab täppisviljeluse tehnoloogiaid, mulla tervise säilitamise meetodeid ja säästvat veehaldust. Innovatiivne lähenemine ja mahepõllumajanduse praktikad mitte ainult ei taga põllumajandustootmise jätkusuutlikkust, vaid toetab ka kohalike toidutootjate konkurentsivõimet ja majanduslikku jätkusuutlikkust.