Iriscorp – pikaajaline kogemus metsanduses

Iriscorp esindab Eesti kapitalil põhinevat metsandusettevõtet, mis on oma tegevusega tõusnud Eesti turul silmapaistvaks tegijaks, olles osa suuremast Combi grupist. Erinevates valdkondades tegutsevatest ettevõtetest eristub Iriscorp tänu oma pühendumusele kohaliku tooraine maksimaalsele kasutamisele. Ettevõtte filosoofia seisneb selles, et alates puidu varumisest kuni valmistoodeteni toimub kogu tootmisprotsess Eestis. See strateegia mitte ainult ei soodusta kohalikku majandust, vaid aitab ka vähendada transportimisega kaasnevat keskkonna jalajälge. Rohkem kui kahekümne aasta pikkune kogemus annab Iriscorp’ile kindla vundamendi olla jätkusuutlikkuse ja vastutustundliku metsanduse valdkonnas eestvedajaks.

Metsakinnistute soetamine

Iriscorp on kindlalt juurdunud Eesti metsandusmaastikul, tegeledes aktiivselt metsakinnistute soetamisega üle riigi. Metsa ost võimaldab ettevõttel mitte ainult oma tegevust laiendada, vaid ka aidata kaasa Eesti metsade jätkusuutlikule arengule. Ostuprotsessis peab Iriscorp oluliseks, et iga tehing toob kaasa positiivseid tulemusi nii kohalikule elanikkonnale kui ka keskkonnale laiemalt. Ettevõtte huvi metsakinnistute vastu ületab majanduslikke kaalutlusi, keskendudes samuti metsade ökoloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja edendamisele. 

Raieõiguste hankimine

Iriscorp ei piirdu ainult metsakinnistute ostmisega, vaid ostab ka raieõigusi, pakkudes maaomanikele paindlikkust nende metsavarude majandamisel. Raieõiguste hankimine lubab ettevõttel olla jätkusuutliku metsamajandamise protsessis veelgi aktiivsem, järgides kõiki keskkonnakaitsealaseid standardeid. Raieõiguse ost ja raieõiguse müük toetavad Iriscorpi visiooni metsade vastutustundlikust kasutamisest, tagades metsade heaolu ja jätkusuutlikkuse pikas perspektiivis.

Metsamajanduskavade väljatöötamine

Iriscorp Transport OÜ pakub ka metsamajanduskavade koostamise teenust, mis on suunatud nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, kes soovivad oma metsamaad jätkusuutlikult majandada. Professionaalselt koostatud metsamajanduskava aitab maaomanikel hinnata oma metsa hetkeseisu, planeerida tulevasi tegevusi, arvestades samal ajal bioloogilist mitmekesisust ja keskkonnanõudeid. Kasutades oma ulatuslikku kogemust, tagab Iriscorp, et iga metsamajanduskava vastab nii seadusandlusele kui ka parimatele tavadele, toetades nii metsa ökoloogilist kui ka majanduslikku jätkusuutlikkust.

Iriscorpi tegevus demonstreerib firma pühendumist Eesti metsade jätkusuutlikule haldamisele. Tihedate sidemetega kohalikus ühiskonnas ja aktiivse panusega metsade väärindamisse Eestis, on Iriscorp vastutustundliku metsamajandamise musternäide. Nende tegevusstrateegia, mis hõlmab metsakinnistute ja raieõiguste ostmist ning metsamajanduskavade koostamist, kinnitab ettevõtte keskkonnaalast ja majanduslikku pühendumust, tagades Eesti metsade heaolu ja jätkusuutlikkuse ka tulevikus.